Prezes Klubu. Członek Prezydium:
Jarosław Janowski 

 

Wiceprezes ds. sportowych.Członek Prezydium:
Jacek Adrian 

Wiceprezes ds. studenckich. Członek Prezydium:
Jacek Jóźwiak 

Wiceprezes ds. organizacyjnych. Członek Prezydium:

Włodzimierz Węcławek

 

Dyrektor Klubu. Członek Prezydium:
Józef Ślusarek 

 

Członkowie Zarządu:
Malgorzata Habiera , Dawid Gluza, Maciej Wyszkowski